Liikehäiriösairauksia sairastavien sopeutumisvalmennus kurssit (parikurssi)

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssit on suunnattu Parkinsonin tautia ja Parkinson plusoireyhtymää tai dystoniaa sairastaville aikuisille, joille sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve.

Kuntoutuksen tavoitteet

Kurssin tarkoituksena on tukea kuntoutujaa ja hänen puolisoaan sairastumisen muuttamassa
elämätilanteessa.

Keskeinen tavoite on kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden edistäminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Kuntoutuksessa keskeistä on työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn edistämisen lisäksi sairastuneen ja perheen tukeminen päivittäisessä
elämässä, tiedon antaminen sairaudesta, sen hoidosta ja kuntoutuskäytännöistä sekä itsehoitoon motivoituminen, vertaistuen hyödyntäminen ja omien voimavarojen tunnistaminen.

Moniammatillinen työryhmä

Kuntoutustyöryhmään kuuluvat neurologi, fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja psykologi. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuvat esimerkiksi liikunnanohjaaja, toimintaterapeutti, seksuaalineuvoja, uroterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Osallistujat ja kesto

Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa ja läheistä. Kurssin pituus on 5 + 5 vuorokautta, joka toteutuu noin 6 kuukauden aikana.

Kurssit

  1. Parkinsonin tautia ja Parkinson plus-oireyhtymää sairastaville. Nämä kurssit on suunnattu joko sairauden alkuvaiheessa oleville (sairaus alle 5v.) tai pidempään sairastaneille (sairaus yli 5 v.).
  2. Dystoniaa sairastaville aikuisille.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa. Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Tarjolla olevat kurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla:

  • Lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132 (harkinnanvarainen) tai KU 104 (vaativa), jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Kelalle

Lisätietoja:

Hanna Hintikka, fysioterapeutti

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi

Tulosta tästä.