Diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän kuntoutuskurssit Peurungassa

Kenelle kurssit on tarkoitettu?

Kurssit ovat aikuisille suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Hakija voi olla opiskelemassa, työelämässä, työelämään palaamassa tai kuntoutustuella. Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu tyypin 1 diabetes, metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes, ylipainoa (BMI yli 30), diabeteslääkitys ja kohonnut paastosokeriarvo sekä lääkitys rasva-aineenvaihdunnan häiriöön tai kohonneet rasva-arvot.

Metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteskurssit Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja; ravitsemusohjaus, arjessa toimiminen, psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta, opiskelussa ja työelämässä selviytyminen, fyysinen aktivointi ja ohjaus. Kuntoutustyöryhmään kuuluvat erikoislääkäri, diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti. Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vrk:n mittaisessa jaksossa 6 kk:n aikana.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa. Saat Kelalta lisätietoa, mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Tarjolla olevat kurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.
Hae sivuilta: Peurunka tai kurssitunnuksella.

Hakijalla tulee olla

  • Lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Kelalle

Tyypin 1 diabeteskurssista löydät lisätietoa tästä ja metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteskurssista tästä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Jarna Ahonen, asiakkuuspäällikkö

puh. 020 751 6401

jarna.ahonen@peurunka.fi

Hanna Hintikka, tuotevastaava, fysioterapeutti

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi

Susanna Tiihonen, diabeteshoitaja

puh. 020 751 6558

susanna.tiihonen@peurunka.fi

 

Metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen sopeutumisvalmennuskurssit 2018-2019:

67947     12.-16.11.2018 ja 6.-10.5.2019

67948      19.-23.11.2018 ja 13.-17.5.2019

67949     17.-21.12.2018 ja 3.-7.6.2019

70061     28.1-1.2.2019 ja 3.-7.6.2019

70055     4.-8.2.2019 ja 29.7.-2.8.2019

70060     25.-29.3.2019 ja 16.-20.9.2019

70056     14.-18.4.2019 ja 14.-18.10.2019

70057     27.-31.5.2019 ja 21.-25.10.2019

70062     12.-16.8.2019 ja 10.-14.2.2020

70058     9.-13.9.2019 ja 2.-6.3.2020

70059     30.9.-4.10.2019 ja 16.-20.3.2020

Tyypin 1 diabeteksen sopeutumisvalmennuskurssit 2018-2019:

67905     10.-14.12.2018 ja 13.-17.5.2019

74345     21.-25.1.2019 ja 10.-14.6.2019

74346     14.-18.4.2019 ja 7.-11.10.2019

74348     16.-20.9.2019 ja 9.-13.3.2020

74348       4.-8.11.2019 ja 4.-8.5.2020

Tarjolla olevat kurssit lisätietoineen ovat nähtävissä Kelan sivuilla. 
Hae sivuilta: Peurunka tai kurssitunnuksella.