Diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän kuntoutuskurssit Peurungassa

Kenelle kurssit on tarkoitettu?

Kurssit ovat aikuisille suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Hakija voi olla opiskelemassa, työelämässä, työelämään palaamassa tai kuntoutustuella. Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu tyypin 1 diabetes, metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes, ylipainoa (BMI yli 30), diabeteslääkitys ja kohonnut paastosokeriarvo sekä lääkitys rasva-aineenvaihdunnan häiriöön tai kohonneet rasva-arvot.

Metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteskurssit Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja; ravitsemusohjaus, arjessa toimiminen, psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta, opiskelussa ja työelämässä selviytyminen, fyysinen aktivointi ja ohjaus. Kuntoutustyöryhmään kuuluvat erikoislääkäri, diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti. Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vrk:n mittaisessa jaksossa 6 kk:n aikana.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia.

Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa. Saat Kelalta lisätietoa, mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Tarjolla olevat kurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.
Hae sivuilta: Peurunka tai kurssitunnuksella.

Hakijalla tulee olla

  • Lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Kelalle

Tyypin 1 diabeteskurssista löydät lisätietoa tästä ja metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteskurssista tästä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Hanna Hintikka, tuotevastaava, fysioterapeutti

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi

Susanna Tiihonen, diabeteshoitaja

puh. 020 751 6558

susanna.tiihonen@peurunka.fi

 

Metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen sopeutumisvalmennuskurssit 2019:

70057     27.-31.5.2019 ja 21.-25.10.2019

70062     12.-16.8.2019 ja 10.-14.2.2020

70058     9.-13.9.2019 ja 2.-6.3.2020

70059     30.9.-4.10.2019 ja 16.-20.3.2020

70063   11.-15.11.2019 ja 11.-15.05.2020

70055   9.-13.12.2019 ja 18.-22.05.2020

 

Tyypin 1 diabeteksen sopeutumisvalmennuskurssit 2019:

74348     16.-20.9.2019 ja 9.-13.3.2020

74351      04.-08.11.2019 ja 04.-08.05.2020

74352     18.-22.11.2019 ja 27.04.-01.05.2020

74353     02.-06.12.2019 ja 18.-22.05.2020

Tarjolla olevat kurssit lisätietoineen ovat nähtävissä Kelan sivuilla. 
Hae sivuilta: Peurunka tai kurssitunnuksella.