Peurunka - Kuntoutus - Neurologinen

Kelan kustantaman aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden painokevennetty kävelykuntoutus edistää kuntoutujan toiminta- ja työkykyä. Tavoitteena on kävelykyvyn parantaminen intensiivisen harjoittelujakson avulla.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssit on suunnattu aivoverenkiertohäiriön sairastaneille aikuisille, joille sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarve. Kävelykyky on heikentynyt aivoverenkiertöhäiriön johdosta. Sairastumisesta on kulunut 6 kk – 3 vuotta ja kuntoutujan on kotiin/palvelutaloon siirtymisestä vähintään 1kk.

Edellytyksenä on lisäksi, että työ- ja/ tai toimintakykyä voidaan turvata tai edistää kuntoutuksella. Edelleen kuntoutujalla tulee olla riittävästi toimintakykyä, jotta hän selviytyy liikkumisesta, siirtymistä ja päivittäisistä toiminta ilman jatkuvaa avustamista. Hänen tulee myös kyetä osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutuksen tavoitteet

Keskeinen tavoite on kuntoutujan kävelykyvyn edistäminen intensiivisen harjoittelun avulla. Lisäksi tavoitteena on kuntoutujan omien voimavarjojen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä omatoimisuuden tukeminen, itsehoidon ja elämänhallinnan vahvistuminen sekä terveiden elämäntapojen ja kuntoutuksen merkityksen ymmärtäminen.

Moniammatillinen työryhmä

Kuntoutustyöryhmään kuuluva neurologi, fysioterapeutteja, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuvat sosiaalityöntekijä, psykologi, ravitsemusterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja ja liikunnan ohjaaja.

Osallistujat ja kesto

Kurssille osallistuu 6 kuntoutujaa. Kurssin kestää yhteensä 25 vuorokautta. Toteutus on 1 kotikäynti sekä kaksi kuntoutusjaksoa, jotka ovat 20 vuorokautta + 5 vuorokautta. Kuntoutujan läheinen voi osallistua kurssiin kuuluviin läheisten päiviin (3 + 2 vuorokautta).

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa. Kelalta saat lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Tarjolla olevat kurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla kela.fi. Lisätietoja myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla:

  • Lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai kuntoutushakemus KU 104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus), jonka liitteeksi B-lausunto
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Kelalle

Lisätietoja:

Hanna Hintikka, tuotevastaava

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi

Jos olet saanut jo maksusitoumuksen, ota yhteys
Kuntoutustoimistoon, p. 020 751 6712.

Tulosta tästä.