Tyypin 1 diabeteskurssit Peurungassa

Mitä tyypin 1 diabeteskurssit ovat ja kenelle ne on tarkoitettu?

Kurssit ovat aikuisille suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Hakija voi olla opiskelemassa, työelämässä, työelämään palaamassa, kuntoutustuella tai työelämästä poissa. Kurssit on tarkoitettu henkilöille joilla on asianmukaisesti diagnosoitu tyypin 1 diabetes mutta sairaus ei ole hoitotasapainossa ja/tai itsehoidossa on ongelmia sekä sairauteen sopeutuminen on vielä kesken. Kurssien tavoitteena on tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa, vahvistaa itsehoitotaitoja ja valmiuksia, lisätä luottamusta omiin kykyihin verensokeritason hallinnassa ja omien voimavarojen sekä vahvuuksien tunnistaminen.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Saat Kelalta lisätietoa mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Tarjolla olevat kurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

  • Lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake Ku 132, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Kelalle

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Hanna Hintikka, tuotevastaava, fysioterapeutti

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi

Susanna Tiihonen, diabeteshoitaja

puh.020 751 6558

susanna.tiihonen@peurunka.fi

Tulosta tästä.