Aikuisten mielenterveyskuntoutus Peurungassa

Mitä mielenterveyskuntoutus on ja kenelle se on tarkoitettu?

Aikuisille suunnattuja mielenterveyskursseja ovat SILMU– ja VERSO-kurssit. Niiden tavoitteena on työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn edistäminen. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työ- tai opiskelukykyä uhkaa erilaiset mielenterveyden häiriöt ja joilla on halua ja kykyä käsitellä asioitaan ryhmässä.

Mielenterveyskuntoutus Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä työhön
tai opiskeluun liittyviä asioita yksilöllisesti ja ryhmissä.

SILMU- ja VERSO -kurssien toteutus

SILMU- ja VERSO-kurssit toteutetaan avo- tai laitosmuotoisena kuntoutujan tarpeen mukaan.
Kurssi kestää yhteensä 15 vuorokautta kolmessa jaksossa (5+5+5 vrk). Kurssi toteutetaan 12 kk:n aikana tasaisin välein.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia ja sisältävät majoitusmahdollisuuden. Kela
myöntää kuntoutusrahaa, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua) ja matkakorvausta. Lisätietoja saat Kelasta.

SILMU-kurssit

SILMU-kurssit on suunnattu aikuisille, joiden työ- ja toimintakykyä uhkaa diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus ja/tai ahdistuneisuushäiriö esim. työuupumuksen laukaisemana tai vakaassa vaiheessa oleva kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa. Kuntoutujan aikuinen omainen tai läheinen osallistuu yhteen kuntoutuspäivään
kuntoutusprosessin aikana. Tavoitteena on tukea ja ohjata omaista kuntoutujan kuntoutumisessa.

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 132.

VERSO-kurssit

VERSO-kurssit on suunnattu aikuisille, joiden työ- ja toimintakykyä uhkaa pitkään sairastettu skitsofrenia ja/tai muu psykoositasoinen sairaus (esim. masennus) tai pitkään sairastettu pakko-oireinen häiriö tai ahdistuneisuus. Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa.

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132 tai KU104.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Tapahtuu Kelan kautta, joka myös opastaa kuntoutuskurssin valinnassa. Tarjolla olevat kuntoutuskurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus
Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

  • hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, jossa on
    selvitetty kuntoutustarve
  • hakijan täyttämä kuntoutushakemus KU 132 tai
    KU 104, jonka liitteeksi hakija laittaa
    B-lausunnon

Lisätietoja:

Sanna Rossi, tuotevastaava, työfysioterapeutti

puh. 020 751 6492

sanna.rossi@peurunka.fi

Risto Vidgren, psykiatrinen sairaanhoitaja

puh. 020 751 6789

risto.vidgren@peurunka.fi

 

Tulosta tästä.