Metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteskurssit Peurungassa

Mitä metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteskurssit ovat ja kenelle ne on tarkoitettu?

Kurssit ovat aikuisille suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Hakija voi olla opiskelemassa, työelämässä, työelämään palaamassa tai kuntoutustuella. Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes, ylipainoa (BMI yli 30), diabeteslääkitys ja kohonnut paastosokeriarvo sekä lääkitys rasva-aineenvaihdunnan häiriöön tai kohonneet rasva-arvot. Kurssien tavoitteena on tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa, elämänlaadun, elämäntapamuutosten, itsehoitovalmiuksien ja painonhallinnan tukeminen sekä voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen itsehoidon tehostamiseksi ja lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteskurssit Peurungassa

Kuntoutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja; ravitsemusohjaus, arjessa toimiminen, psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta, opiskelussa ja työelämässä selviytyminen, fyysinen aktivointi ja ohjaus. Kuntoutustyöryhmään kuuluvat erikoislääkäri, diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti. Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa. Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vrk:n mittaisessa jaksossa 6 kk:n aikana.

Kuntoutuksen kustannukset

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujille maksuttomia. Kelalta on mahdollista saada matkakorvausta, yöpymisrahaa (edellinen yö ennen kuntoutuksen alkua), kuntoutusrahaa tai osittaista kuntoutusrahaa.

Saat Kelalta lisätietoa, mihin korvauksiin olet oikeutettu.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Hakeminen tapahtuu Kelan kautta. Tarjolla olevat kurssit ovat nähtävissä Kelan sivuilla www.kela.fi ja lisätietoja saa myös Kuntoutus Peurungasta.

Hakijalla tulee olla

  • Lääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve
  • Hakijan täyttämä kuntoutushakemuslomake KU 132, jonka liitteeksi hakija laittaa B-lausunnon
  • Hakemus liitteineen toimitetaan Kelalle

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Hanna Hintikka, tuotevastaava, fysioterapeutti

puh. 020 751 6838

hanna.hintikka@peurunka.fi

Susanna Tiihonen, diabeteshoitaja

puh.020 751 6558

susanna.tiihonen@peurunka.fi

Tulosta tästä.