On parempi olla aktiivinen

Peurungan periaatteisiin kuuluvat kumppanuus, tieteellisyys ja edelläkävijyys.


Kumppanina kehityksessä

Kuntoutus Peurunka tekee yhteistyötä sellaisten kuntoutuksen palveluntuottajien kanssa, jotka kehittävät toimintaansa tieteen keinoin ja perustavat toimintansa näyttöön perustuviin menetelmiin. Kuntoutus Peurunka osallistuu aktiivisesti erilaisiin kuntoutuksen kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Näyttöön perustuvat menetelmät

Kuntoutus Peurunka hyödyntää toiminnassaan näyttöön perustuvia menetelmiä. Keskeisimpinä kuntoutuksen vaikuttavuusmittareina käytetään terveyteen liittyviä elämänlaadun mittareita sekä muita kansallisia tai kansainvälisiä tieteellisesti validoituja mittareita. Peurungan tietojärjestelmät tukevat tiedon tuottamista, analysointia ja hyödyntämistä.

Kuntoutuksen edelläkävijä

Kuntoutus Peurunka toimii edelläkävijänä nykyisissä kuntoutusmuodoissa. Peurunka luo uusia toimintamalleja sekä ylläpitää omaan toimintaan liittyvää tutkimustoimintaa. Peurunka on ollut perustamassa vuonna 2011 Kuntoutuksen toimialayhdistys ry:tä, joka toimii alustana aktiiviselle yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.