Yhteistyössä on voimaa


Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Peurungassa on säännöllisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysio- ja toimintaterapian opiskelijoita käytännön harjoittelussa. Peurungan kuntoutuksen ammattilaiset taas vastavuoroisesti luennoivat erilaisista asiantuntijuusalueista Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston kanssa tehdään tiivistä tutkimus- ja kehittämistyötä erilaisten tutkimushankkeiden, Pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen merkeissä. Näin edistetään sekä tiedettä että Peurungan henkilökunnan tietotaitoa.

Tiedon soveltaminen käytäntöön

Tieteellisen tiedon soveltaminen terveys- ja hyvinvointipalveluissa on tärkeää, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaille vaikuttavia ja ajantasaisia palveluita. Objektiivisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa keskeisessä roolissa ovat myös tutkimusyhteistyökumppanit.

Peurungassa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaa palvelupäällikkö (TtT, LitM, Terveysteknologian insinööri) Anu Salpakoski.