Yhteistyössä on voimaa


Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Peurungassa on säännöllisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysio- ja toimintaterapian opiskelijoita käytännön harjoittelussa. Peurungan kuntoutuksen ammattilaiset taas vastavuoroisesti luennoivat erilaisista asiantuntijuusalueista Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston kanssa tehdään tiivistä tutkimus- ja kehittämistyötä erilaisten tutkimushankkeiden, Pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen merkeissä. Näin edistetään sekä tiedettä että Peurungan henkilökunnan tietotaitoa.

Tiedon soveltaminen käytäntöön

Tieteellisen tiedon soveltaminen kuntoutukseen on tärkeää. Tarvitsemme ulkopuolista, objektiivista tutkimusta kuntoutuksen kehittämiseksi.

Mika Pekkonen

johtava ylilääkäri, varatoimitusjohtaja
Peurunka