15.5.2023  KYLPYLÄN VIKATIEDOTE: Korjauksen vuoksi iso, 130 m sininen liukumäki on pois käytöstä. Pahoittelemme tapahtunutta.

Suomen sotiin (1939-1945) perustuva kuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille, rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen

sekä eräille muille laissa (1039/97) tarkemmin määritellyille erityisryhmille.

Toteutus

 

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujan aktiivisuuteen ja omien voimavarojen vahvistumiseen tähtäävää toimintaa. Kuntoutus toteutetaan prosessinomaisesti, lähettävän tahon kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Työryhmä

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä omahoitajaperiaatteella. Kuntoutuksen alussa asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka osallistuu ensisijaisesti kuntoutujan tapahtumiin (esim. tulo- ja lähtöhaastattelut sekä moniammatilliset tiimipalaverit) ja laatii kuntoutujalle tarvittaessa hoitosuunnitelman.

Työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaan-/lähihoitaja ja fysioterapeutti, muita kuntoutustyöntekijöitä tarvittaessa esim. psykologi, sosiaalityöntekijä ja ravitsemusneuvoja.

 

Kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee 7-28 vrk:n välillä.

Kuntoutusjakson voi halutessaan jakaa puolisonsa kanssa, jolloin maksusitoumuksessa mainittu vuorokausimäärä puolittuu esimerkiksi 14 vrk:sta 7:ään vuorokauteen.

Kuntoutuksen edellytyksenä Peurungassa on, että kuntoutettava on omatoiminen tai tarvitsee jonkin verran apua päivittäisissä toiminnoissaan. Peurungassa ei voida valitettavasti kuntouttaa henkilöitä, jotka tarvitsevat toisen henkilön avustamaan tai valvomaan kokoaikaisesti.

Lisätietoja

Hanna Hintikka

Tuotevastaava, fysioterapeutti

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: