Kylpylän huoltotauko
Kylpylässämme on huoltotauko 7.-21.4.2024, jolloin kylpylän allasosasto saunoineen on täysin pois käytöstä. 

Majoittuville asiakkaille lämmitetään päivittäin aamu- ja iltasauna.

Palvelumme toimivat muutoin normaalisti, mm. ravintolan palvelut kuten tanssit ja keikat sekä erilaiset ruokailumahdollisuudet.  Myös kokouspalvelut ja tyhy-päivät toteutuvat normaalisti ilman kylpylää. Liikuntapalvelut kuten ryhmäliikuntatunnit, kuntosali, välinevuokraus sekä keilarata ovat käytössä.

Suomen sotiin (1939-1945) perustuva kuntoutus on tarkoitettu sotainvalideille, rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen

sekä eräille muille laissa (1039/97) tarkemmin määritellyille erityisryhmille.

Toteutus

 

Kuntoutusjaksot ovat kuntoutujan aktiivisuuteen ja omien voimavarojen vahvistumiseen tähtäävää toimintaa. Kuntoutus toteutetaan prosessinomaisesti, lähettävän tahon kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Työryhmä

Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä omahoitajaperiaatteella. Kuntoutuksen alussa asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka osallistuu ensisijaisesti kuntoutujan tapahtumiin (esim. tulo- ja lähtöhaastattelut sekä moniammatilliset tiimipalaverit) ja laatii kuntoutujalle tarvittaessa hoitosuunnitelman.

Työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaan-/lähihoitaja ja fysioterapeutti, muita kuntoutustyöntekijöitä tarvittaessa esim. psykologi, sosiaalityöntekijä ja ravitsemusneuvoja.

 

Kuntoutusjaksojen pituus vaihtelee 7-28 vrk:n välillä.

Kuntoutusjakson voi halutessaan jakaa puolisonsa kanssa, jolloin maksusitoumuksessa mainittu vuorokausimäärä puolittuu esimerkiksi 14 vrk:sta 7:ään vuorokauteen.

Kuntoutuksen edellytyksenä Peurungassa on, että kuntoutettava on omatoiminen tai tarvitsee jonkin verran apua päivittäisissä toiminnoissaan. Peurungassa ei voida valitettavasti kuntouttaa henkilöitä, jotka tarvitsevat toisen henkilön avustamaan tai valvomaan kokoaikaisesti.

Lisätietoja

Johanna Helkala

Kuntoutusajanvaraus | Palvelukoordinaattori

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: