Omaishoitajien kuntoutuskurssi

  • 5+5 vuorokautta 6-8 kk:n aikana sekä 12 vkoa etäkuntoutusta
  • Kela

Asiakkaille, jotka hoitavat omaistaan tai läheistään päivittäin. Sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvien kuormitusten seurauksena osallisuus ja suoriutuminen on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Asiakkaalla on uupumisoireita , sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajuuden jatkumista ja aiheuttavat moniammatillisen kuntoutuksen tarpeen. Omaishoitajalla ei tarvitse olla kunnan kanssa tehtyä omaishoitosopimusta. Hoidettava omainen/läheinen ei osallistu kuntoutukseen. Kuntoutus sisältää etäkuntoutusta.

Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta täyttämällä Kelan hakulomake KU132 . Lääkärin lausuntoa ei tarvita. Kela vastaa kuntoutuspäätöksistä.

Lisätietoja

Johanna Helkala

Kuntoutusajanvaraus | Palvelukoordinaattori

Kysy heti saatavuus

020 751 601

Jaa sivu: